Lộ trình lắp thiết bị giám sát hành trình 

Theo điều kiện chung về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nhiều loại xe bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình mới đủ điều kiện hoạt động. Các loại thiết bị giám sát hành trình này phải đảm bảo có đủ tính năng theo yêu cầu của Bộ GTVT và hoạt động liên tục, truyền dữ liệu đầy đủ về Trung tâm dữ liệu giám sát hành trình trực thuộc TCĐBVN. Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định: Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Đơn vị kinh doanh vận tải thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe.

Theo đó, lộ trình cụ thể lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ô tô năm 2017 như sau:

- Đến ngày 01/7/2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 ki lô mét trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ phải gắn thiết bị giám sát hành trình; - Đến ngày 01/01/2012, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình; - Đến ngày 01/ 7/2012, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải gắn thiết bị giám sát hành trình. - Trước ngày 01/7/2015: Xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình; - Trước ngày 01/1/ 2016: Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình; - Trước ngày 01/ 7/2016: Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải lắp thiết bị giám sát hành trình; - Trước ngày 01/1/ 2017: Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn phải lắp thiết bị giám sát hành trình; - Trước ngày 01/ 7/2018: Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Các điều kiện tối thiểu của thiết bị giám sát hành trình:

Nghị định 86/2014/NĐ-CP cũng quy định thiết bị giám sát hành trình phải tối thiểu đảm bảo các yêu cầu sau: - Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; - Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra khi có yêu cầu. Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa, các loại xe tải dưới 3,5 tấn cũng phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định mới đủ điều kiện kinh doanh vận tải. Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình không phải chỉ hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, mà còn là công cụ để các hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải và cá nhân tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả hoạt động. Các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình sẽ được giám sát chặt chẽ trong thời gian tới.

Địa chỉ cung cấp thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn tại Hà Nội

Sản phẩm giám sát hành trình ô tô của Việt Tech GPS đã được cấp chứng nhận hợp chuẩn của Bộ GTVT, có đầy đủ tính năng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước nên thuận lợi cho công tác đăng kiểm xe. Đồng thời, hệ thống báo cáo giám sát hành trình Việt Tech GPS rất đơn giản, thuận tiện cho việc quản lý xe của các đơn vị kinh doanh vận tải. ==> Có thể bạn quan tâm Lưu ý khi lắp thiết bị giám sát hành trình Để tìm hiểu thêm thông tin về thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn, quý khách hàng vui lòng liên hệ.

Bình luận

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận